Hyaluron pen

Med hjälp av Hyaluron Pen kan vi nu gå in i huden med riktiga fillers helt utan nålar. Skillnaden med Hyaluron Pen och fillers med injektioner är att med Hyaluron Pen kan man använda max 24mg/g korslänkad fillers som går från epidermis till dermis, men fillers med spruta användas högre koncentration HA(Hyaluronsyra) för tex. Djupare penetration till djup dermis. 

Denna metod är säker och smärtfri och har samma hållbarhet som vanlig filler som injeceras. Det är samma filler man använder som injeceras. Resultatet syns omedelbart och det tar några dagar för fillern att fästa sig på plats. Hållbarhet är 4-6 månader i vissa fall 6-12 månader men detta beror på till exempel typ av livsstil.

Hyaluron-Pen (fillers) behandling utan nål.

Fördel:

1. Nålfri

Många människor lider av nålfobi. Vår nålfri teknik lindrar nålfobi med nålfri injektion.

2. Praktiskt smärtfritt

Snabb injektion på mindre än 1/3 av en sekund, mikroöppning och det automatiska fjädertrycket gör injektionen nästintill smärtfri.

3. Snabbt, enkelt och säkert. Det kan användas av patienter för självinjektion, eller andra individer kan administrera injektioner av den föreskrivna medicinen.

4. Ingen risk för nålstickskador

Det eliminerar nålsticksskador, eftersom SERA är nålfri, vilket minskar bortskaffningskostnaderna

Eliminerar korssmitning.

5. Munstycke och adapter steriliseras genom gammastrålning:

De är disponibla, vilket eliminerar risken för korskontaminering.